Duyệt theo Năm xuất bản

Chuyển đến một điểm trong chỉ mục:
Hiển thị kết quả 1 đến 20 của 4125  Trang sau >
Năm xuất bản Nhan đềTác giả
1983Sâu xanh EENTONIA SP (IEPID. NOTODONTIDAE) hại Bồ đề và Biện pháp phòng trừ : Luận án Phó Tiến sĩ Sinh học chuyên ngành Động vậtNguyễn, Anh Điệp, PTSSH. (Hướng dẫn); Lê, Nam Hùng
1985Tổng hợp và nghiên cứu tính chất của Fomazan chứa nhân dị vòng Indol và Furan : Luận án Phó Tiến sỹ Khoa học Hóa hữu cơ chuyên ngành Hóa hữu cơ [Mã số : 10402]Trần, Hữu Phan
1987Vai trò của ức chế trong vỏ não đối với sự hình thành tính nhạy cảm theo hướng của các Nơron vùng vỏ não cảm giác Soma : Luận án Phó Tiến sỹ Khoa học [Mã hiệu chuyên ngành : 10516]Phạm, Hữu Hoan, TS. (Hướng dẫn); Nguyễn, Công Huỳnh, GS. PTS (Hướng dẫn); Trịnh, Hữu Hằng, PTS. (Hướng dẫn); Trần, Trịnh An
1988An introduction to signal detection and estimationPoor, H. Vincent
1988Tính giải độc của một số phương trình toán từ chưa dịch chuyển : Luận án Phó Tiến sỹ Khoa học Toán lý chuyên ngành Phương trình vi phân và tích phân [Mã số : 10102]Nguyễn, Văn Mậu, PGS. TS. (Hướng dẫn); Nguyễn, Thúy Thanh, GS. PTS. (Hướng dẫn); Nguyễn, Đăng Tuấn
1989Câu đơn hai thành phần : Luận án Phó tiễn sĩ Khoa học Ngữ Văn [Mã số : 5 04 31]Nguyễn, Cao Đàm
1990Một số vấn đề về hư từ trong tiếng Việt hiện đại : Luận án Phó tiến sĩ khoa học ngữ văn [Mã số : 5.04.08]Nguyễn, Anh Quế
1990Sinh trưởng quang hợp và Hệ sắc tố quang hợp của Tảo Chlorella pyrenoidosa trong điều kiện thiếu Nito và Photpho : Luận văn Phó Tiến sĩ Khoa học Sinh học chuyên ngành Sinh lý học Thực vật [Mã số : 10517]Nguyễn, Hữu Thước, GS. TS. (Hướng dẫn); Vũ, Văn Vụ, PTS. (Hướng dẫn); Phạm, Hữu Giục
1990Ứng dụng phương pháp tách chuyển động để nghiên cứu cơ hệ GYROXCOP và cơ hệ RoBot : Luận án Phó Tiến sĩ Toán Lý chuyên ngành Cơ lý thuyết [Mã số : 10220]Phạm, Huyền, GS. TS. (Hướng dẫn); Nguyễn, Thành Mậu
1991Sự giúp đỡ của Việt Nam đối với cuộc kháng chiến của nhân dân Lào : Luận án Phó Tiến sĩ Khoa Lịch sử Việt Nam [Mã số : 5.03.15]Lê, Mậu Hãn, GS. (Hướng dẫn); Xing, Thoong Xing Ha Pan Nha
1991Tối ưu hệ động lực phi tuyến và bài toán chuyển tiếp trong lò phản ứng : Luận án Phó Tiến sỹ Toán lý chuyên ngành Phương trình vi phân và Phương trình tích phân Toán học [Mã số : 010102]Vũ, Tuấn, PGS. TL. (Hướng dẫn); Lê, Chí Dũng
1992Phát ngôn như là đơn vị giao tiếp trong tiếng Việt hiện đại : Luận án Phó Tiến Sĩ Khoa học ngữ văn, chuyên ngành Lí luận ngôn ngữ [Mã số : 5 04 08]Hoàng, Trọng Phiến, PTS. (Hướng dẫn); Nguyễn, Chí Hoà
1992Tích phân đối với độ đo yecto ngẫu nhiên và toán tử ngẫu nhiên : Luận án Tiến sỹ Khoa học Toán lý chuyên ngành Lý thuyết Xác suất và thống kê Toán học [Mã số : 10104]Đặng, Hùng Thắng
1992Trước và sau khi giải thể xí nghiệp bị thua lỗNguyễn, Mạnh Hùng,TS.
1993Những vấn đề thẩm mỹ - đạo lí - xã hội trong kịch bản tuồng cổ viết về đề tài quận quốc : Luận án Phó Tiến sĩ Khoa học ngữ văn, chuyên ngành Văn học dân gian [Mã số : 5.04.07]Bùi, Duy Tân, PGS. (Hướng dẫn); Nguyễn, Xuân Yến
1993Quá trình hình thành và phát triển của căn cứ địa Việt bắc (trong cuộc vận động cách mạng tháng 8/1945) : Luận án Phó Tiến Sĩ Khoa học Lịch sử Lịch sử Việt Nam [Mã số : 5.03.15]Lê, Mậu Hãn, PGS.TS. (Hướng dẫn); Hoàng, Ngọc La
1993Cấu trúc - Ngữ nghĩa và các phương tiện liên kết của câu ghép không liên từ trong tiếng Việt : Luận án Phó tiễn sĩ Khoa học Ngữ Văn [Mã số : 5.04.31]Hoàng, Trọng Phiến, PGS.TS. (Hướng dẫn); Đinh, Văn Đức, PGS.PTS. (Hướng dẫn); Đỗ, Thị Kim Liên
1993Tổng hợp nghiên cứu cấu tạo của các phức chất COBAN, NIKEN, ĐỒNG và MOLIPĐEN với một số THOSEMICACBAZON và thăm dò hoạt tính sinh học của chúng : Luận án Phó Tiến sỹ Khoa học hóa học chuyên ngành Hóa vô cơ [Mã số : 10401]Vũ, Đăng Độ, PGS. PTS. (Hướng dẫn); Lê, Chí Kiên, PGS. PTS. (Hướng dẫn); Trịnh, Ngọc Châu
1993Fundamentals of electronic imaging systems : some aspects of image processing : 3rd ed.Schreiber, William F.
1993Hình tượng nhân vật phụ nữ trong truyện nôm Tài tử giai nhân : Luận án Phó Tiến Sĩ Khoa học ngữ văn [Mã số : 5 04 33]Bùi, Duy Tân, GS. (Hướng dẫn); Nguyễn, Thị Chiến