Tìm kiếm


Các bộ lọc hiện tại:
Bắt đầu một phiên tìm kiếm mới
Thêm các bộ lọc:

Sử dụng bộ lọc để lọc các kết quả tìm kiếm.


Kết quả 1-10 của 62.
Kết quả tìm trong tài liệu:
Năm xuất bản Nhan đềTác giả
1999Experiments in electronics fundamentals and electric circuits fundamentals : to accompany Floyd, Electronics fundamentals, and Electric circuits fundamentals : 4th ed.Buchla, David; Floyd, Thomas L
1996Sự hình thành các nguồn nước và một số giải pháp bảo vệ môi trường nước khu vực Thành phố Hồ Chí Minh : Luận án phó Tiến sĩ Khoa học Địa lý - Địa chất [Mã số : 10714]Nguyễn, Thị Lan
1994Tổng hợp các hợp chất đa dị vòng trên cơ sở Axylindol và các chất tương tự : Luận án Tiến sỹ Khoa học hóa học chuyên ngành Hóa hữu cơ [Mã số : 010402]Đặng, Như Tại, GS. TS. (Hướng dẫn); Nguyễn, Minh Thảo
1996Mối quan hệ giữa văn hoá và văn học : Luận án Phó Tiến sĩ Lý thuyết và lịch sử văn học [Mã số : 5 04 01]Hà, Minh Đức, GS. (Hướng dẫn); Đỗ, Thị Minh Thúy
1996Nghiên cứu đối chiếu trật tự từ Anh - Việt trên một số cấu trúc cú pháp cơ bản : Luận án Phó tiến sĩ Khóa học ngữ vănVũ, Ngọc Tú
1990Một số vấn đề về hư từ trong tiếng Việt hiện đại : Luận án Phó tiến sĩ khoa học ngữ văn [Mã số : 5.04.08]Nguyễn, Anh Quế
1993Những vấn đề thẩm mỹ - đạo lí - xã hội trong kịch bản tuồng cổ viết về đề tài quận quốc : Luận án Phó Tiến sĩ Khoa học ngữ văn, chuyên ngành Văn học dân gian [Mã số : 5.04.07]Bùi, Duy Tân, PGS. (Hướng dẫn); Nguyễn, Xuân Yến
1992Phát ngôn như là đơn vị giao tiếp trong tiếng Việt hiện đại : Luận án Phó Tiến Sĩ Khoa học ngữ văn, chuyên ngành Lí luận ngôn ngữ [Mã số : 5 04 08]Hoàng, Trọng Phiến, PTS. (Hướng dẫn); Nguyễn, Chí Hoà
1993Quá trình hình thành và phát triển của căn cứ địa Việt bắc (trong cuộc vận động cách mạng tháng 8/1945) : Luận án Phó Tiến Sĩ Khoa học Lịch sử Lịch sử Việt Nam [Mã số : 5.03.15]Lê, Mậu Hãn, PGS.TS. (Hướng dẫn); Hoàng, Ngọc La
1991Sự giúp đỡ của Việt Nam đối với cuộc kháng chiến của nhân dân Lào : Luận án Phó Tiến sĩ Khoa Lịch sử Việt Nam [Mã số : 5.03.15]Lê, Mậu Hãn, GS. (Hướng dẫn); Xing, Thoong Xing Ha Pan Nha