Tìm kiếm


Các bộ lọc hiện tại:
Bắt đầu một phiên tìm kiếm mới
Thêm các bộ lọc:

Sử dụng bộ lọc để lọc các kết quả tìm kiếm.


Kết quả 1-7 của 7.
  • Trước
  • 1
  • tiếp theo
Kết quả tìm trong tài liệu:
Năm xuất bản Nhan đềTác giả
2018-06Ứng dụng phương pháp đáp ứng bề mặt tối ưu hóa điều kiện quá trình phản ứng xà phòng hóa từ dầu dừa tỉnh Bến TreNguyễn, Thị Cẩm Trinh; Phan, Nguyễn Quỳnh Anh; Lê, Thị Hồng Nhan; Trần, Thiện Hiền; Lê, Tấn Huy; Nguyễn, Phú Thương Nhân; Bạch, Long Giang
2014-12Nghiên cứu tiềm năng sử dụng bùn thải từ nhà máy xử lí nước thải đô thị để cải tạo đất nông nghiệp và đề xuất các tiêu chí quản líTrần, Thành; Lê, Thị Ánh Hồng; Nguyễn, Kiều Lan Phương; Bạch, Long Giang; Lê, Mạnh Hùng
2014-09Nghiên cứu tổng hợp vật liệu graphit tróc nở từ nguồn graphit dạng vảy Việt Nam, ứng dụng để xử lí nước bị nhiểm dầuNguyễn, Mạnh Hùng; Nguyễn, Tuấn Lợi; Lê, Xuân Tiến; Nguyễn, Thị Nhật Linh; Dương, Văn Nam; Bạch, Long Giang
2018Nghiên cứu trường hợp và đặc trưng cấu trúc vật liệu khung hữu cơ kim loại MIL-53(Fe) biến tính NdNguyễn, Hữu Vinh; Bạch, Long Giang; Nguyễn, Duy Trinh; Bùi, Thị Phương Quỳnh; Đỗ, Trung Sỹ
2018-06Nghiên cứu chế tạo vật liệu ZnO nanorods bằng phương pháp điện hóaĐinh, Thị Thanh Tâm; Bạch, Long Giang; Vũ, Thị Hạnh Thu
2018-09Nghiên cứu tổng hợp Co-BiVO4 bằng phương pháp thủy nhiệt và đánh giá khả năng quang xúc tác sử dụng ánh sáng nhìn thấyLê, Bảo Tiến; Cao, Đại Vũ; Nông, Xuân Linh; Nguyễn, Hữu Vinh; Nguyễn, Duy Trinh; Bạch, Long Giang
2018Ứng dụng Graphit tróc nở mang từ tính (EG-NiFe2O4) trong xử lý ô nhiễm dầu : [Mã số : 2017.01.08/HĐ-KHCN]Nguyễn, Thị Thương (CN); Bạch, Long Giang; Trần, Văn Thuận; Nguyễn, Hữu Vinh; Trần, Thành