Tìm kiếm


Các bộ lọc hiện tại:
Bắt đầu một phiên tìm kiếm mới
Thêm các bộ lọc:

Sử dụng bộ lọc để lọc các kết quả tìm kiếm.


Kết quả 1-10 của 60.
Kết quả tìm trong tài liệu:
Năm xuất bản Nhan đềTác giả
2011Nghiên cứu tính dễ bị tổn thương và năng lực thích ứng với biến đổi khí hậu của cộng đồng xã Tây Phong huyện Cao Phong tỉnh Hòa Bình: Luận văn Thạc Sĩ Khoa học Môi trường chuyên ngành Môi trường trong phát triển bền vữngVõ, Thanh Sơn, TS. (Hướng dẫn); Trần, Hữu Hào
2015Đánh giá rủi ro thiên tai có sự tham gia của cộng đồng trong bối cảnh biến đổi khí hậu tại Xã Quảng Nham, Huyện Quảng Xương, Tỉnh Thanh Hóa : Luận Văn Thạc sỹ Khoa học Môi Trường [Mã số : 01050002345]Võ, Thanh Sơn, TS. (Hướng dẫn); Phạm, Văn kiên
2015Vai trò của xã hội dân sự trong thích ứng và giảm nhẹ biến đổi khí hậu tại Thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định : Luận văn Thạc sĩ Biến đổi khí hậuBạch, Tân Sinh, TS. (Hướng dẫn); Nguyễn, Xuân Hải
2015Đánh giá rủi ro thiên tai có sự tham gia của cộng đồng trong bối cảnh biến đổi khí hậu tại Xã Quảng Nham, Huyện Quảng Xương, Tỉnh Thanh Hóa : Luận văn Thạc sỹ Khoa học Môi trường chuyên ngành Môi trường trong phát triển bền vững (Chương trình đào tạo thí điểm)Võ, Thanh Sơn, TS. (Hướng dẫn); Phan, Văn kiên
2016Nghiên cứu hành động giảm nhẹ biến đổi khí hậu trong xử lý nước thải lò giết mổ tập trung khu vực Hà Nội: nghiên cứu điển hình tại lò giết mổ Vạn Phúc : Luận văn Thạc sĩ Biến đổi khí hậu [Mã số: Chương trình đào tạo thí điểm]Bạch, Quang Dũng, TS.(Hướng dẫn); Đinh, Thái Hưng, TS. .(Hướng dẫn); Đào, Thị Thu Hương
2013Nghiên cứu đánh giá tác động của biến đổi khí hậu đối với đường quốc lộ khu vực miền Trung: luận văn Thạc sĩ khoa học Môi trường chuyên ngành Môi trường trong phát triển bền vữngTrương, Quang Học, GS.TSKH. (hướng dẫn); Đinh, Trọng Khang
2014Nghiên cứu đánh giá tác động của biến đổi khí hậu đến chế độ thủy văn tỉnh Lào Cai : Luận văn Thạc sĩ Biến đổi khí hậu chuyên ngành Biến đổi Khí hậu [Mã số: Chương trình đào tạo thí điểm]Trần, Hồng Thái, PGS.TS. (Hướng dẫn); Lê, Mạnh An
2015Xây dựng mô hình truyền thông về biến đổi khí hậu trong các trường trung học cơ sở tại Hà Nội chuyên ngành Biến đổi khí hậu : Luận văn Thạc sĩ Biến đổi khí hậu [Mã số : Chương trình đào tạo thí điểm]Nguyễn, Đức Ngữ, GS. TSKH. (Hướng dẫn); Trần, Bích Vân
2015Đánh giá tính dễ bị tổn thương của cộng đồng dân cư các xã miền núi huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội trong bối cảnh biến đổi khí hậu : Luận văn Thạc sĩ Biến đổi khí hậu chuyên ngành Biến đổi khí hậu [Mã số: Chương trình đào tạo thí điểm]Phạm, Văn Cự, GS.TS. (Hướng dẫn); Nguyễn, Văn Dương
2014Nghiên cứu đánh giá tác động của biến đổi khí hậu đến vườn quốc gia xuân thủy và đề xuất các định hướng ứng phó : Luận văn Thạc sĩ Biến đổi khí hậu chuyên ngành Biến đổi khí hậu [Mã số : Chương trình đào tạo thí điểm]Trương, Quang Học, GS. TSKH. (Hướng dẫn); Nguyễn, Thị Sinh