Tìm kiếm


Các bộ lọc hiện tại:
Bắt đầu một phiên tìm kiếm mới
Thêm các bộ lọc:

Sử dụng bộ lọc để lọc các kết quả tìm kiếm.


Kết quả 1-10 của 64.
Kết quả tìm trong tài liệu:
Năm xuất bản Nhan đềTác giả
2013An sinh xã hội của người di cư tự do tại đô thị Hà Nội (nghiên cứu trường hợp phường Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội) : Luận văn Thạc sĩ Dân tộc học [Mã số : 60 22 70]Nguyễn, Văn Chính, PGS.TS. (Hướng dẫn); Sền, Thị Hiền
2009Nếp sống đô thị Hà Nội và những biến đổi trong thời kỳ đổi mới : Luận văn thạc sĩ Khu vực học [Mã số : 60 31 60]Vũ, Văn Quân, PGS.TS. (Hướng dẫn); Jindawech, Natthan
2013Bộ máy tra cứu tin tại Thư viện Hà Nội thực trạng và giải pháp: Luận văn Thạc sĩ ngành Thông tin - Thư viện [Mã số: 603220]Chu, Ngọc Lâm, TS. (Hướng dẫn); Bùi, Thị Linh
2009Truyền thuyết và lễ hội các làng La (Hà Nội) : Luận văn Thạc sĩ Văn học dân gian [Mã số : 60 22 36]Lê, Chí Quế, GS.TS. (Hướng dẫn); Nguyễn, Thị Nguyệt
2011Ứng dụng hệ quản trị thư viện tích hợp ILIB tại các thư viện trên địa bàn Hà Nội : Luận văn Thạc sĩ Khoa học Thư viện [Mã số : 60 32 20]Nguyễn, Thùy Linh
2010Khảo sát, đánh giá nguồn tài liệu lưu trữ phục vụ công tác quản lý đô thị trong phông lưu trữ sở quy hoạch - kiến trúc Hà Nội: Luận văn Thạc sĩ ngành Lưu trữ học và Quản trị văn phòng [Mã số: 60 32 24]Vũ, Thị Phụng, PGS.TS. (Hướng dẫn); Đào, Thị Thanh Xuân
2014Khảo sát, đánh giá tình hình tổ chức và quản lý công tác Văn thư - Lưu trữ tại một số công ty cổ phần trên địa bàn thành phố Hà Nội: Luận văn Thạc sĩ chuyên ngành Lưu trữ học và quản trị văn phòng [Mã số: 60 32 24]Nguyễn, Cảnh Đương, TS. (Hướng dẫn); Nguyễn, Đăng Việt
2012Bước đầu nghiên cứu về hiện trạng buôn bán động vật hoang dã tại khu vực nội thành Hà Nội: Luận văn Thạc Sĩ Khoa học Môi trường chuyên ngành Môi trường trong phát triển bền vữngNguyễn, Mạnh Hà, TS. (Hướng dẫn); Nguyễn, Thị Mai Trang
2013Vấn đề giáo dục đạo đức cho học sinh trung học phổ thông ở Hà Nội hiện nay : Luận văn Thạc sĩ chuyên ngành Triết học [Mã số : 60 22 80]Trần, Phúc Thăng, GS.TS. (Hướng dẫn); Đào, Thị Ngọc Ánh
2011Bia đá thế kỷ XVII của một số chùa ở ngoại thành Hà Nội (khảo sát 10 huyện phía tây và phía nam Hà Nội): Luận văn Thạc sĩ chuyên ngành Lịch sử Việt Nam [ Mã Số : 60 22 54]Phan, Phương Thảo, PGS. TS. (hướng dẫn); Nguyễn, Thị Xuân