Tìm kiếm


Các bộ lọc hiện tại:
Bắt đầu một phiên tìm kiếm mới
Thêm các bộ lọc:

Sử dụng bộ lọc để lọc các kết quả tìm kiếm.


Kết quả 1-10 của 55.
Kết quả tìm trong tài liệu:
Năm xuất bản Nhan đềTác giả
2015Mức độ tồn lưu pcbs trong dầu biến thế tại một số cơ sở ở khu vực Miền Bắc và đánh giá nguy cơ rủi ro tới môi trường : Luận văn thạc sĩ khoa học chuyên ngành Khoa học môi trường [Mã số : 60440301]Dương, Hồng Anh, TS. (Hướng dẫn); Phạm, Thị Chung
2015Nghiên cứu và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp môi trường trung ương : Luận văn Thạc sĩ khoa học chuyên ngành Khoa học môi trường [Mã số : 608502]Nguyễn, Xuân Hải, PGS. TS. (Hướng dẫn); Lê, Văn Hữu, TS. (Hướng dẫn); Trần, Thị Phương Hoa
2015Nghiên cứu đặc tính của một số loại bùn thải và phân lập các chủng vi khuẩn ưa nhiệt nhằm tái sử dụng bùn thải làm phân bón hữu cơ : Luận văn Thạc sĩ khoa học chuyên ngành Khoa học môi trường [Mã số : 60440301]Ngô, Thị Tường Châu, PGS. TS. (Hường dẫn); Hoàng, Thị Mỹ Hằng
2015Bán kính ổn định của hệ phương trình vi phân đại số có chậm : Luận văn Thạc sĩ khoa học chuyên ngành Toán ứng dụng [Mã số : 60460112]Vũ, Hoàng Linh, PGS. TSKH. (Hướng dẫn); Phạm, Kim Quý
2016Đánh giá diễn biến chất lượng nước và khả năng đồng hóa chất ô nhiễm của phần sông đáy thuộc Tỉnh Hà Nam : Luận văn Thạc sĩ Khoa học chuyên ngành Khoa học môi trường [Mã số : 60440301]Lưu, Đức Hải, PGS. TS. (Hướng dẫn); Nguyễn, Thị Hồng Liễu, TS. (Hướng dẫn); Trần, Linh Chi
2014Nghiên cứu, chế tạo vật liệu xử lý nhóm Nitơ trong môi trường nước trên cơ sở biến tính quặng Pyrolusit tự nhiên : Luận văn Thạc sĩ Khoa học chuyên ngành Khoa học Môi trường [Mã số : 60440301]Nguyễn, Thị Huệ, PGS. TS. (Hướng dẫn); Phùng, Đức Hòa
2014Nghiên cứu khả năng áp dụng sản xuất sạch hơn trong tuyển quặng tại mỏ sắt Suối Láo Huyện Đà Bắc, Tỉnh Hòa Bình : Luận văn Thạc sĩ Khoa học chuyên ngành khoa học môi trường [Mã số : 60440301]Đồng, Kim Loan, PGS. TS. (Hướng dẫn); Nguyễn, Thị Lan
2015Hiện trạng và định hướng sử dụng bền vững tài nguyên rừng ở Tỉnh Hà Giang : Luận văn Thạc sỹ Khoa học chuyên ngành Khoa học môi trường [Mã số : 60440301]Lê, Văn Thiện, PGS. TS, (Hướng dẫn); Lê, Thị Hải Linh
2014Tích hợp các giải pháp ứng phó với biến đổi khí hậu vào kế hoạch bảo vệ môi trường Thành phố Quảng Ngãi đến năm 2020 : Luận văn Thạc sỹ Khoa học chuyên ngành Khoa học môi trường [Mã số : 60440301]Huỳnh, Thị Lan Hương, PGS. TS. (Hướng dẫn); Phạm, Thị Mai
2013Nghiên cứu đặc trưng sinh thái thực vật vườn quốc gia Bidoup – Núi Bà và đề xuất giải pháp bảo tồn : Luận văn Thạc sỹ Khoa học chuyên ngành Khoa học môi trường [Mã số : 60440301]Nguyễn, Đăng Hội, TS. (Hướng dẫn); Nguyễn, Thị Lệ Quyên