Tìm kiếm


Các bộ lọc hiện tại:
Bắt đầu một phiên tìm kiếm mới
Thêm các bộ lọc:

Sử dụng bộ lọc để lọc các kết quả tìm kiếm.


Kết quả 1-10 của 58.
Kết quả tìm trong tài liệu:
Năm xuất bản Nhan đềTác giả
2014Đánh giá công nghệ xử lý nước cấp và đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng, kiểm soát dòng thải tại công ty TNHH MTV nước sạch Hà Đông : Luận văn Thạc sĩ khoa học chuyên ngành Khoa học môi trường [Mã số : 60440301]Nguyễn, Thị Hà, PGS. TS. (Hướng dẫn); Nguyễn, Thanh Huyền
1996Sự hình thành các nguồn nước và một số giải pháp bảo vệ môi trường nước khu vực Thành phố Hồ Chí Minh : Luận án phó Tiến sĩ Khoa học Địa lý - Địa chất [Mã số : 10714]Nguyễn, Thị Lan
2007Quản lý chất thải nguy hại : giáo trìnhTrịnh, Thị Thanh; Nguyễn, Khắc Kinh
2014Đánh giá sự phát thải không chủ định của chất ô nhiễm hữu cơ khó phân hủy (U-POPS) từ lò đốt chất thải công nghiệp vào môi trường: Luận văn Thạc sĩ Khoa học chuyên ngành Khoa học môi trường [mã số: 60440301]Vũ, Đức Nam,TS. (Hướng dẫn); Hoàng, Văn Bình
2014Nghiên cứu khả năng ảnh hưởng của thuốc bảo vệ thực vật tới hệ sinh thái nông nghiệp và sức khỏe cộng đồng tại huyện Thường Tín, Hà Nội và đề xuất giải pháp giảm thiểu: Luận văn Thạc sỹ khoa học chuyên ngành Khoa học môi trường [Mã số: 60440301]Trần, Văn Thụy, PGS.TS (Người hướng dẫn); Lưu, Thị Hồng Trang
2015Đánh giá phát thải khí nhà kính co2 từ hoạt động giao thông trên địa bàn quận Đống Đa và quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội và đề xuất giải pháp kiểm soát : Luận văn Thạc sỹ khoa học Chuyên ngành Biến đổi khí hậu [Mã số : 01050002446]Hoàng, Dương Tùng, TS. (Hướng dẫn); Nguyễn, Thị Nguyệt Ánh
2012Đánh giá tính đa dạng sinh học và đề xuất giải pháp bảo tồn hệ sinh thái đầm lầy rừng Nà tại Mộ Đức, Quảng Ngãi: Luận văn Thạc Sĩ Khoa học Môi trường chuyên ngành Môi trường trong phát triển bền vữngPhạm, Bình Quyền, PGS.TS. (Hướng dẫn); Cao, Văn Cảnh
2016Áp dụng chính sách công nghệ để giải quyết xung đột môi trường trong hoạt động khai thác mỏ (nghiên cứu trường hợp các mỏ đá vôi tại huyện Kinh Môn): [Mã Số: 60 34 04 12]Nguyễn, Đình Bình, TS. (hướng dẫn); Vũ, Văn Cường
2013Đánh giá thực trạng, diễn biến môi trường nước vịnh Cửa Lục và đề xuất giải pháp giảm thiểu ô nhiễmNguyễn, Cao Huần GS.TS. (hướng dẫn); Vũ, Thị Thu Hằng
2006Kỹ thuật xử lý chất thải công nghiệp : Giáo trìnhNguyễn, Văn Phước; Nguyễn, Thị Thanh Phượng