Tìm kiếm


Các bộ lọc hiện tại:
Bắt đầu một phiên tìm kiếm mới
Thêm các bộ lọc:

Sử dụng bộ lọc để lọc các kết quả tìm kiếm.


Kết quả 1-10 của 10.
  • Trước
  • 1
  • tiếp theo
Kết quả tìm trong tài liệu:
Năm xuất bản Nhan đềTác giả
2018Nghiên cứu trường hợp và đặc trưng cấu trúc vật liệu khung hữu cơ kim loại MIL-53(Fe) biến tính NdNguyễn, Hữu Vinh; Bạch, Long Giang; Nguyễn, Duy Trinh; Bùi, Thị Phương Quỳnh; Đỗ, Trung Sỹ
2018-09Nghiên cứu tổng hợp Co-BiVO4 bằng phương pháp thủy nhiệt và đánh giá khả năng quang xúc tác sử dụng ánh sáng nhìn thấyLê, Bảo Tiến; Cao, Đại Vũ; Nông, Xuân Linh; Nguyễn, Hữu Vinh; Nguyễn, Duy Trinh; Bạch, Long Giang
2019Đặc điểm trình tự và hiệu quả nhận diện của vùng trình tự Matk và Rpl20-Rps12 trong việc nhận diện một số giống xoài (Mangifera) tại Việt Nam: Khóa luận tốt nghiệp Chuyên ngành Công nghệ Sinh họcVũ, Thị Huyền Trang, ThS (Hướng dẫn); Nguyễn, Hữu Vinh
2017Nghiên cứu khả năng quang xúc tác của Vật liệu ZnO Nanorods dưới ánh sáng mặt trời : [Mã số : 2017.01.15/HĐ-KHCN]Đinh, Thị Thanh Tâm (CN); Trần, Văn Thuận; Nguyễn, Hữu Vinh
2017Nghiên cứu ứng dụng cột nhồi trong loại bỏ màu hữu cơ bằng vật liệu hấp phụ từ vỏ Sầu Riêng [Số hợp đồng: 2017.01.09/HĐ-KHCN]Nguyễn, Thị Thương, ThS (CN); Bạch, Long Giang, TS; Trần, Văn Thuận, ThS; Nguyễn, Hữu Vinh; Trần, Thành
2018Ứng dụng Graphit tróc nở mang từ tính (EG-NiFe2O4) trong xử lý ô nhiễm dầu : [Mã số : 2017.01.08/HĐ-KHCN]Nguyễn, Thị Thương (CN); Bạch, Long Giang; Trần, Văn Thuận; Nguyễn, Hữu Vinh; Trần, Thành
2019Nghiên cứu tổng hợp BiVO4 bằng phương pháp dung nhiệt và đánh giá khả năng quang xúc tác sử dụng ánh sáng nhìn thấyNguyễn, Hữu Vinh; Nông, Xuân Linh; Cao, Đại Vủ; Nguyễn, Duy Trinh
2019Nghiên cứu đánh giá hiệu quả xúc tác quang hóa của hệ xúc tác UV/S2O8/TiO2 và UV/H2O2/TiO2 trong phản ứng phân hủy các chất kháng sinh : Báo cáo tổng kết đề tài NCKH dành cho cán bộ - giảng viên 2019Nguyễn, Hữu Vinh; Nguyễn, Duy Trinh; Trần, Văn Thuận; Nguyễn, Thị Thương
2017Nghiên cứu khả năng quang xúc tác của vật liệu ZnO nanorods dưới ánh sáng mặt trời : Báo cáo tổng kết đề tài NCKH dành cho Cán bộ - Giảng viên 2017 - 2018 [Số hợp đồng: 2017.01.15/HĐ - KHCN]Đinh, Thị Thanh Tâm (CN); Nguyễn, Hữu Vinh; Trần, Văn Thuận
2020Khảo sát ảnh hưởng của cầu nối hữu cơ đến cấu trúc pha, hình thái tinh thể và hoạt tính quang xúc tác của vật liệu khung hữu cơ-kim loại tâm Bismuth : Báo cáo tổng kết đề tài NCKH dành cho Cán bộ - Giảng viên 2020 [Số hợp đồng: 2020.01.136/HĐ-KHCN]Nguyễn, Hữu Vinh; Nguyễn, Duy Trinh; Trần, Văn Thuận