Tìm kiếm


Các bộ lọc hiện tại:
Bắt đầu một phiên tìm kiếm mới
Thêm các bộ lọc:

Sử dụng bộ lọc để lọc các kết quả tìm kiếm.


Kết quả 1-10 của 11.
Kết quả tìm trong tài liệu:
Năm xuất bản Nhan đềTác giả
2014-01Đánh giá chính sách phát triển nông nghiệp, nông thôn Việt Nam từ năm 1986 đến năm 2013Nguyễn, Mạnh Hùng
2014Nghiên cứu thực trạng ô nhiễm nước làng nghề cơ kim khí phía nam Hà Nội và đề xuất giải pháp giảm thiểu : Luận văn Thạc sĩ khoa học chuyên ngành Khoa học Môi trường [Mã số : 60440301]Nguyễn, Mạnh Khải, PGS. TS. (Hướng dẫn); Nguyễn, Mạnh Hùng
2014Định vị sản phẩm cá tra của Việt Nam trên thị trường Pháp bằng thí nghiệm sự lựa chọnNguyễn, Tiến Thông; Nguyễn, Mạnh Hùng
2010-04Điều hành chính sách lãi suất và tỷ giáNguyễn, Mạnh Hùng
2010-10Tác động của chuyển dịch cơ cấu thành phần kinh tế đến tốc độ tăng trưởng giai đoạn 2001-2010 và định hướng giai đoạn 2011-2020Nguyễn, Mạnh Hùng
2015Quản lý thuế đối với hàng hóa nhập khẩu tại chi cục Hải quan cửu khẩu Hữu Nghị - Tỉnh Lạng Sơn : Luận văn Thạc sĩ Quản trị công nghệ và phát triển Doanh nghiệp chuyên ngành Công nghệ và phát triển Doanh [Mã số : Chuyên ngành thí điểm]Nguyễn, Văn Định, PGS. TS (Hướng Dẫn); Nguyễn, Mạnh Hùng
2014-09Nghiên cứu tổng hợp vật liệu graphit tróc nở từ nguồn graphit dạng vảy Việt Nam, ứng dụng để xử lí nước bị nhiểm dầuNguyễn, Mạnh Hùng; Nguyễn, Tuấn Lợi; Lê, Xuân Tiến; Nguyễn, Thị Nhật Linh; Dương, Văn Nam; Bạch, Long Giang
2014-03Vàng hóa và chống vàng hóa nền kinh tếNguyễn, Mạnh Hùng
2016Tổng hợp các phức chất có khả năng thăng hoa để ứng dụng chế tạo màng mỏng Cu2o, Zno bằng phương pháp CVD : Luận án Tiến sỹ Hóa học chuyên ngành Hóa vô cơ [Mã số : 62440113]Triệu, Thị Nguyệt, GS. TS. (Hướng dẫn); Nguyễn, Hùng Huy, PGS. TS. (Hướng dẫn); Nguyễn, Mạnh Hùng
2014Nghiên cứu thực trạng ô nhiễm nước làng nghề cơ kim khí phía nam Hà Nội và đề xuất giải pháp giảm thiểu : Luân ̣ văn Thac ̣ sĩ khoa học chuyên ngành Khoa học môi trường [Mã số : 60440301]Nguyễn, Mạnh Khải, PGS. TS. (Hướng dẫn); Nguyễn, Mạnh Hùng