Tìm kiếm


Các bộ lọc hiện tại:
Bắt đầu một phiên tìm kiếm mới
Thêm các bộ lọc:

Sử dụng bộ lọc để lọc các kết quả tìm kiếm.


Kết quả 1-8 của 8.
  • Trước
  • 1
  • tiếp theo
Kết quả tìm trong tài liệu:
Năm xuất bản Nhan đềTác giả
2014Nghiên cứu xử lý một số hợp chất hữu cơ độc hại bằng phương pháp oxi hóa quang hóa trên hệ xúc tác dị thể chứa ti : Luận văn Thạc sĩ Khoa học chuyên ngành Hóa Môi trường [Mã số : 60 44 01 20]Nguyễn, Minh Thư, TS. (Hướng dẫn); Nguyễn, Đức Huệ, GS. TSKH. (Hướng dẫn); Nguyễn, Thị Hà
2015Phân tích tài chính Công ty Cổ phần Bibica: Luận văn Thạc sĩ Tài chính ngân hàng chuyên ngành Tài chính - ngân hàng [Mã số: 60340201]Nguyễn, Thanh Phương, TS. (Hướng dẫn); Nguyễn, Thị Hà
2013Cận đại hoá văn hoá Trung Quốc (giai đoạn từ chiến tranh Nha phiến năm 1840 đến Ngũ Tứ vận động năm 1919): Luận văn Thạc sĩ Chuyên ngành Châu Á học [Mã số: 60 31 50]Nguyễn, Văn Hồng, PGS. (Hướng dẫn); Nguyễn, Thị Hà
2016Quản lý tài chính tại Ngân hàng Nhà nước Việt Nam: Luận văn Thạc sĩ Tài chính ngân hàng chuyên ngành Tài chính - ngân hàng [Mã số: 60340201]Hoàng, Xuân Hòa, TS. (Hướng dẫn); Nguyễn, Thị Hà
2014Nghiên cứu xử lý một số hợp chất hữu cơ độc hại bằng phương pháp oxi hóa quang hóa trên hệ xúc tác dị thể chứa ti : Luận văn Thạc sĩ khoa học chuyên ngành Hóa môi trường [Mã số : 60440120]Nguyễn, Minh Thư, TS. (Hướng dẫn); Nguyễn, Đức Huệ, GS. TSKH. (Hướng dẫn); Nguyễn, Thị Hà
2011Dấu ấn hậu hiện đại trong tiểu thuyết Thập Tam Bộ của Mạc Ngôn: Luận văn Thạc sĩ chuyên ngành Văn học nước ngoài [Mã số: 60 22 30]Lê, Huy Tiêu, PGS.TS. (Hướng dẫn); Nguyễn, Thị Hà
2010Tổng hợp, đặc trưng tính chất của hệ vật liệu Ti-mcm-22, Ti-mcm-41, Ti-sba-15 trong phản ứng Oxi hóa @ Pinen và Etyl Oleat : Luận án Tiến sỹ Hóa học chuyên ngành Hóa dầu và xúc tác Hữu cơ [Mã số : 62443501]Trần, Thị Như Mai, PGS. TS. (Hướng dẫn); Nguyễn, Thị Hà
2015Đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả công tác dồn điền đổi thửa trên địa bàn Huyện Mỹ Đức, Thành phố Hà Nội : Luận văn Thạc sĩ Khoa học chuyên ngành Quản lý Đất Đai [Mã số: 60850103]Nguyễn, Đắc Nhẫn, TS. (Hướng dẫn); Nguyễn, Thị Hà