Tìm kiếm


Các bộ lọc hiện tại:
Bắt đầu một phiên tìm kiếm mới
Thêm các bộ lọc:

Sử dụng bộ lọc để lọc các kết quả tìm kiếm.


Kết quả 1-9 của 9.
  • Trước
  • 1
  • tiếp theo
Kết quả tìm trong tài liệu:
Năm xuất bản Nhan đềTác giả
2018-02Khảo sát tác động giảm đau của các phân đoạn nọc bò cạp heterometrus laoticus scorpionidaeNguyễn, Thị Thu Hiền
2011Vai trò của thông tin sáng chế đối với quản lý công nghệ ở các doanh nghiệp : Luận văn Thạc sĩ Khoa học quản lý, chuyên ngành Quản lý khoa học và công nghệ [Mã số : 60 34 72]Trần, Văn Hải, TS. (Hướng dẫn); Nguyễn, Thị Thu Hiền
2007Một số kỹ năng giao tiếp trong công tác vận động kế hoạch hoá gia đình của cộng tác viên dân số : Luận văn Thạc sĩ Tâm lý học [Mã số : 60.31.80]Nguyễn, Ngọc Phú, GS.TS. (Hướng dẫn); Nguyễn, Thị Thu Hiền
2012Triển vọng phát triển năng lượng sinh học của tỉnh Vĩnh Phúc trong bối cảnh khủng hoảng năng lượng toàn cầu: Luận văn Thạc Sĩ Khoa học Môi trường chuyên ngành Môi trường trong phát triển bền vữngMai, Đình Yên, GS.TS. (Hướng dẫn); Nguyễn, Thị Thu Hiền
2008Ca dao Việt Nam từ năm 1945 đến nay dưới góc độ dư luận xã hội: Luận văn Thạc sĩ Văn họcNguyễn, Thị Thu Hiền
2017Sự cần thiết áp dụng hình thức đối tác công tư trong đầu tư phát triển giao thông xe bus tại thành phố Hà NộiNguyễn, Thị Thu Hiền
2016Nghiên cứu áp dụng phương pháp khoảng cách – tần suất – nhận dạng mới trong xử lý- phân tích số liệu địa vật lý : Luận văn Thạc sĩ khoa học chuyên ngành Vật lý địa cầu [Mã số : 60440111]Võ, Thanh Quỳnh, PGS. TS. (Hướng dẫn); Nguyễn, Thị Thu Hiền
2022Khảo sát hoạt tính sinh học của các cao chiết từ cây Bạch hoa xà thiệt thảo (Hedyotis diffusa Willd.Rubiaceae) : Báo cáo Tổng kết Đề tài Khoa học và Công nghệ cấp cơ sở năm 2020 - 2021 [MSHĐ: 2021.01.91/HĐ-KHCN]Nguyễn, Thị Thu Hiền
2020Nghiên cứu thành phần hóa học của cây Thường Xuân (Hedra helix L. Araliaceae) : Báo cáo tổng kết đề tài NCKH dành cho cán bộ - giảng viên 2020 [Số hợp đồng: 2020.01.78]Nguyễn, Thị Thu Hiền