Tìm kiếm


Các bộ lọc hiện tại:
Bắt đầu một phiên tìm kiếm mới
Thêm các bộ lọc:

Sử dụng bộ lọc để lọc các kết quả tìm kiếm.


Kết quả 1-10 của 76.
Kết quả tìm trong tài liệu:
Năm xuất bản Nhan đềTác giả
2015Phân tích tài chính công ty cổ phần Viglacera Hạ Long: Luận văn Thạc sĩ Tài chính ngân hàng chuyên ngành Tài chính - Ngân hàng [Mã số: 60340201]Nguyễn, Đức Thành, PGS.TS (Hướng dẫn); Bùi, Thị Thanh Xuân
2015Quản lý hoạt động Phân tích tài chính các Dự án đầu tư xây dựng tại Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại Dầu khí Nghệ An : Luận văn Thạc sĩ Quản lý kinh tế chuyên ngành Quản lý kinh tế [Mã số : 60 34 04 10]Khu, Thị Tuyết Mai, TS. (Hướng dẫn); Nguyễn, Trọng Trung
2015Phân tích và dự báo tài chính Công ty Cổ phần Đường Biên Hòa: Luận văn Thạc sĩ Tài chính ngân hàng chuyên ngành Tài chính - ngân hàng [Mã số: 60340201]Nguyễn, Thị Hương Liên, TS. (Hướng dẫn); Nguyễn, Kim Phượng
2016Phân tích cấu trúc tài chính Công ty cổ phần Cao su Đồng Phú: Luận văn Thạc sĩ Tài chính ngân hàng chuyên ngành Tài chính - ngân hàng [Mã số: 60340201]Trần, Thị Thanh Tú, PGS.TS. (Hướng dẫn); Lê, Thị Thương Huyền
2012Phân tích tình hình tài chính của Công ty Đạm Phú Mỹ phục vụ các quyết định vay vốn: Luận văn Thạc sĩ Tài chính ngân hàng chuyên ngành Tài chính - ngân hàng [Mã số: 603420]Nguyễn, Tiến Dũng, TS. (Hướng dẫn); Lê, Mạnh Cường
2016Phân tích lợi nhuận Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội: Luận văn Thạc sĩ Tài chính ngân hàng chuyên ngành Tài chính - ngân hàng [Mã số: 60340201]Phạm, Ngọc Thắng, TS. (Hướng dẫn); Hoàng, Võ Phượng Trang
2015Phân tích tài chính tại Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm BIDV: Luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh chuyên ngành Quản trị kinh doanh [Mã số: 603405]Trần, Đức Vui, TS. (Hướng dẫn); Trần, Thị Hồng Minh
2015Phân tích tài chính công ty cổ phần Licogi 14: Luận văn Thạc sĩ Tài chính ngân hàng chuyên ngành Tài chính - ngân hàng [Mã số: 60340201]Nguyễn, Hồng Linh
2015Phân tích tài chính công ty cổ phần Viglacera Đông Anh: Luận văn Thạc sĩ Tài chính ngân hàng chuyên ngành Tài chính - ngân hàng [Mã số: 60340201]Nguyễn, Thị Hồng Thúy, TS. (Hướng dẫn); Nguyễn, Thúy Hằng
2012Phân tích hoạt động kinh doanh của ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Đông Anh: Luận văn Thạc sĩ Tài chính ngân hàng chuyên ngành Tài chính – ngân hàng [Mã số: 603420]Nguyễn, Đình Thọ, PGS.TS. (Hướng dẫn); Phạm, Hoàng Ngân