Tìm kiếm


Các bộ lọc hiện tại:
Bắt đầu một phiên tìm kiếm mới
Thêm các bộ lọc:

Sử dụng bộ lọc để lọc các kết quả tìm kiếm.


Kết quả 1-10 của 163.
Kết quả tìm trong tài liệu:
Năm xuất bản Nhan đềTác giả
2015Quản lý hoạt động Phân tích tài chính các Dự án đầu tư xây dựng tại Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại Dầu khí Nghệ An : Luận văn Thạc sĩ Quản lý kinh tế chuyên ngành Quản lý kinh tế [Mã số : 60 34 04 10]Khu, Thị Tuyết Mai, TS. (Hướng dẫn); Nguyễn, Trọng Trung
2016Ứng dụng gis trong quản lý đất trồng lúa Huyện Kim Thành, Tỉnh Hải Dương : Luận văn Thạc sĩ khoa học chuyên ngành : Quản lý Đất Đai [Mã số : 60850103]Nhữ, Thị Xuân, PGS, TS. (Hướng dẫn); Nguyễn, Thị Thanh Thủy
2015Quản lý tín dụng hộ nghèo tại Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Hà Nam : Luận Văn Thạc Sĩ Quản lý Kinh tế [Mã số : 60 34 04 10]Lê, Danh Tốn, PGS. TS. (Hướng Dẫn); Dương, Thị Lan Hương
2015Quản lý tín dụng tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam – chi nhánh Phú Thọ : Luận văn Thạc sĩ Quản lý kinh tế Chuyên ngành Quản lý kinh tế [Mã số : 60 34 04 10]Phạm, Văn Dũng, PGS. TS. (Hướng Dẫn); Dương, Hồng Hải
2015Quản Lý Tài Chính tại Trường Cao Đẳng Sư Phạm Nghệ An : Luận văn Thạc sĩ chuyên ngành Quản Lý Kinh Tế [Mã số : 60 34 04 10]Nguyễn, Anh Tuấn, TS. (Hướng Dẫn); Chu, Tuấn Anh
2014Đánh giá thực trạng chuyển đổi mục đích sử dụng đất nông nghiệp giai đoạn 2004 - 2012 trên địa bàn huyện Đông Anh, Thành Phố Hà Nội : Luận văn Thạc sĩ khoa học chuyên ngành Quản lý Đất đai [Mã số : 60850103]Trần, Văn Tuấn, PGS.TS. (Hướng dẫn); Trịnh, Minh Đức
2016Đào tạo nguồn nhân lực tại Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Điện lực Ninh Bình : Luận văn Thạc sỹ Quản trị kinh doanh chuyên ngành Quản trị kinh doanh [Mã số : 60340102]Đinh, Văn Toàn, TS. (Hướng dẫn); Vũ, Văn Minh
2015Nghiên cứu và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp môi trường trung ương : Luận văn Thạc sĩ khoa học chuyên ngành Khoa học môi trường [Mã số : 608502]Nguyễn, Xuân Hải, PGS. TS. (Hướng dẫn); Lê, Văn Hữu, TS. (Hướng dẫn); Trần, Thị Phương Hoa
2015Quản lý hoạt động huy động vốn tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Quân đội - Chi nhánh Việt Trì : Luận văn Thạc sĩ Quản lý kinh tế chuyên ngành Quản lý kinh tế [Mã số : 60 34 04 10]Nguyễn, Ngọc Anh, TS. (Hướng dẫn); Nguyễn, Thị Kiều Trang
2014Quản lý tài sản Nhà Nước tại đơn vị Sự Nghiệp Công Lập ở Việt Nam : Luận Văn Thạc Sĩ Quản Lý Kinh Tế [Mã số : 60 34 01]Phạm, Quỳnh Anh, TS. (Hướng Dẫn); Nguyễn, Thị Lý