Tìm kiếm


Các bộ lọc hiện tại:
Bắt đầu một phiên tìm kiếm mới
Thêm các bộ lọc:

Sử dụng bộ lọc để lọc các kết quả tìm kiếm.


Kết quả 1-10 của 78.
Kết quả tìm trong tài liệu:
Năm xuất bản Nhan đềTác giả
2016Quản lý nhà nước về hoạt động sản xuất và kinh doanh đồ uống có cồn tại Việt Nam : Luận văn Thạc sĩ Quản lý Kinh tế chuyên ngành Quản lý kinh tế [Mã số : 60340410]Lưu, Quốc Đạt, TS. (Hướng dẫn); Vũ, Thái Linh
2015Quản lý nhà nước về hoạt động nhập khẩu thép phế liệu tại Việt Nam : Luận văn Thạc sĩ Quản lý Kinh tế chuyên ngành Quản lý kinh tế [Mã số : 60340410]Lê, Thị Anh Vân, PGS.TS. (Hướng dẫn); Nguyễn, Thị Khánh Ly
2016Quản lý dự án ODA tại trường Đại học Công nghiệp Hà Nội : Luận văn Thạc sĩ Quản lý kinh tế chuyên ngành Quản lý kinh tế [Mã số : 60340410]Lê, Thị Hồng Điệp,TS. (Hướng dẫn); Ngô, Ánh Tuyết
2015Quản lý du lịch di sản thiên nhiên thế giới Vịnh Hạ Long theo hướng bền vững : Luận văn Thạc sĩ Quản lý kinh tế chuyên ngành Quản lý kinh tế [Mã số: 60340410]Hà, Văn Hội, PGS.TS. (Hướng dẫn); Phạm, Thị Thanh Hoa
2015Quản lý ngân sách nhà nước cấp xã trên địa bàn tỉnh Hà Giang : Luận văn Thạc sĩ Quản lý kinh tế chuyên ngành Quản lý kinh tế [Mã số : 60340410]Trịnh, Thị Hoa Mai, PGS.TS. (Hướng dẫn); Nguyễn, Thị Lệ Hằng
2015Quản lý dự án đầu tư xây dựng cơ bản bằng vốn ngân sách tại Sở Y tế Hà Nội : Luận văn Thạc sĩ Quản lý kinh tế chuyên ngành Quản lý kinh tế [Mã số : 60340410]Đỗ, Hữu Tùng, PGS.TS. (Hướng dẫn); Nguyễn, Tuấn Tú
2015Quản lý ngân sách nhà nước huyện Con Cuông, tỉnh Nghệ An : Luận văn Thạc sĩ Quản lý kinh tế chuyên ngành Quản lý kinh tế [Mã số : 60340410]Nguyễn, Anh Tuấn, TS. (Hướng dẫn); Nguyễn, Thanh Minh
2015Quản lý nguồn nhân lực tại trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp : Luận vặn Thạc sĩ Quản lý Kinh tế chuyên ngành Quản lý kinh tế [Mã số : 60340410]Phạm, Văn Ngọc, TS. (Hướng dẫn); Đào, Thị Lan Hương
2015Quản lý nguồn vốn ODA cho phát triển khoa học và công nghệ ở Việt Nam : Luận văn Thạc sĩ Quản lý Kinh tế chuyên ngành Quản lý kinh tế [Mã số : 60340410]Vũ, Thị Dậu, TS. (Hướng dẫn); Hoàng, Thị Hằng
2014Quản lý nguồn nhân lực tại Công ty cổ phần điện tử tin học hóa chất (ELINCO) : Luận văn Thạc sĩ Quản lý kinh tế chuyên ngành Quản lý kinh tế [Mã số : 603401]Lê, Cao Đoàn, PGS. TS. (Hướng dẫn); Nguyễn, Đức Phương