Tìm kiếm


Các bộ lọc hiện tại:
Bắt đầu một phiên tìm kiếm mới
Thêm các bộ lọc:

Sử dụng bộ lọc để lọc các kết quả tìm kiếm.


Kết quả 1-10 của 171.
Kết quả tìm trong tài liệu:
Năm xuất bản Nhan đềTác giả
2016Tác động của danh tiếng đến trách nhiệm xã hội doanh nghiệp và ý định mua hàng của khách hàng trong ngành sữa Việt NamPhạm, Xuân Lan; Nguyễn, Ngọc Hiền
2009Nà Lữ (Hòa An - Cao Bằng) từ thế kỷ IX đến nửa đầu thế kỷ XIX : Luận văn Thạc sĩ Lịch sử [Mã số : 60 22 54]Nguyễn, Quang Ngọc, GS.TS. (Hướng dẫn); Nguyễn, Thi Ḥải
2016Ứng dụng gis trong quản lý đất trồng lúa Huyện Kim Thành, Tỉnh Hải Dương : Luận văn Thạc sĩ khoa học chuyên ngành : Quản lý Đất Đai [Mã số : 60850103]Nhữ, Thị Xuân, PGS, TS. (Hướng dẫn); Nguyễn, Thị Thanh Thủy
2010Đào tạo nghề cho người lao động Việt Nam tham gia xuất khẩu lao động : Luận văn Thạc sỹ Quản trị kinh doanh chuyên ngành Quản trị kinh doanh [Mã số : 603405]Tạ, Đức Khánh, TS. (Hướng dẫn); Nguyễn, Thị Thu Hằng
1990Một số vấn đề về hư từ trong tiếng Việt hiện đại : Luận án Phó tiến sĩ khoa học ngữ văn [Mã số : 5.04.08]Nguyễn, Anh Quế
1993Quá trình hình thành và phát triển của căn cứ địa Việt bắc (trong cuộc vận động cách mạng tháng 8/1945) : Luận án Phó Tiến Sĩ Khoa học Lịch sử Lịch sử Việt Nam [Mã số : 5.03.15]Lê, Mậu Hãn, PGS.TS. (Hướng dẫn); Hoàng, Ngọc La
1991Sự giúp đỡ của Việt Nam đối với cuộc kháng chiến của nhân dân Lào : Luận án Phó Tiến sĩ Khoa Lịch sử Việt Nam [Mã số : 5.03.15]Lê, Mậu Hãn, GS. (Hướng dẫn); Xing, Thoong Xing Ha Pan Nha
1996Sự chuyển biến của phong trào cách mạng giải phóng dân tộc ở Nghệ Tĩnh trong 30 năm đầu thế kỷ 20 : Luận văn Thạc sĩ [Mã số : 5.03.16]Trần, Đình Dương
2003Hàn Mặc Tử và nhóm thơ Bình Định 1932-1945 : Luận án Tiến sĩ Ngữ văn [Mã số : 5.04.33]Phan, Cự Đệ, Giáo sư, Viện sĩ (Hướng dẫn); Nguyễn, Toàn Thắng
2008Công bằng xã hội và những yếu tố tác động đến thực hiện công bằng xã hội ở Việt Nam hiện nay: Luận văn Thạc sĩ Triết học chuyên ngành Chủ nghĩa xã hội khoa học [Mã số: 60.22.85]Nguyễn, Thanh Tuấn, PGS.TS. (Hướng dẫn); Phan, Thị Hoàng Mai