Tìm kiếm


Các bộ lọc hiện tại:
Bắt đầu một phiên tìm kiếm mới
Thêm các bộ lọc:

Sử dụng bộ lọc để lọc các kết quả tìm kiếm.


Kết quả 1-10 của 81.
Kết quả tìm trong tài liệu:
Năm xuất bản Nhan đềTác giả
2014Giải tích ngẫu nhiên và ứng dụng trong thị trường Tài Chính : Luận văn Thạc sỹ Khoa học chuyên ngành Lý thuyết Xác suất và Thống kê Toán học [Mã số: 60.46.01.06]Phan, Viết Thư, PGS.TS (Hướng dẫn); Vũ, Đức Thắng
2009Ứng dụng lý thuyết đồ thị để khảo sát đặc trưng một số lớp ngôn ngữ và điều khiển tương tranh : Luận án Tiến sỹ Toán học chuyên ngành Đảm bảo Toán học cho Máy tinh và Hệ thống tính toán [Mã số: 62463501]Đặng, Huy Ruận, GS. TS. (Hướng dẫn); Hoàng, Chí Thành, PGS. TS. (Hướng dẫn); Vũ, Trọng Quế
2013Toán tử Sturm-liouville : Luận văn Thạc sỹ toán học chuyên ngành Toán giải tích [Mã số : 60460102]Nguyễn, Văn Ngọc, TS. (Hướng dẫn); Trần, Thị Mây
2015Phát triển thuật toán tiến hóa giải một số bài toán tối ưu trong mạng không dây: Luận án Tiến Sĩ toán học chuyên ngành Cơ sở Toán học cho Tin học [Mã số: 62460110]Lê, Trọng Vĩnh, PGS. TS (Hướng Dẫn); Nguyễn, Xuân Huy, PGS. TSKH (Hướng Dẫn); Nguyễn, Gia Như
2014Phân tích tình hình chăm sóc sức khỏe cộng đồng Huyện Thái Thụy bằng phương pháp thống kê : Luận văn Thạc sĩ khoa học chuyên ngành Lý thuyết xác suất và thống kê Toán học [Mã số: 60460106]Hồ, Đăng Phúc, PGS. TS. (Hướng dẫn); Hoàng, Hữu Văn
2014Bài toán quy hoạch phi tuyến với kỹ thuật phân rã và ứng dụng : Luận văn thạc sỹ chuyên ngành toán giải tích [Mã số: 60.46.01.02]Nguyễn, Hữu Điển, PGS.TS.(Hướng dẫn); Phan, Ngọc Tú
2011Xây dựng một hệ thống thông tin hỗ trợ đánh giá học sinh dùng lý thuyết tập mờ : Luận văn Thạc sĩ Khoa học chuyên ngành Bảo đảm toán học cho máy tính và hệ thống tính toán [Mã số : 604635]Bùi, Công Cường, PGS.TSKH. (Hướng dẫn); Nguyễn, Văn Thông
2015Tính ổn định hệ tuyến tính không Ôtônôm và ứng dụng trong điều khiển : Luận văn Thạc sỹ Khoa học chuyên ngành Toán giải tích [Mã số : 60.46.01.02]Vũ, Ngọc Phát, GS. TSKH. (Hướng dẫn); Trịnh, Thị Ngọc
2014Một số kỹ năng giải bài toán tiếp tuyến, cực trị của các hàm số cơ bản: Luận văn Thạc sỹ Toán học chuyên ngành Phương pháp Toán sơ cấp [Mã số: 60460113]Nguyễn, Vũ Lương, PGS. TS. (Hướng dẫn); Phan, Thị Hường
2015Thế vị lớp kép và bài toán Dirichlet đối với hàm điều hòa : Luận văn Thạc sỹ Toán học chuyên nghành Toán giải tích [Mã số: 60.46.01.02]Hà, Tiến Ngoạn, PGS. TS. (Hướng dẫn); Trần, Văn Toàn